Tilskudd, priser og støtteordninger

Oversikt over økonomiske støtteordninger du kan søke om, samt stipend og priser som deles ut.

Tilskudd og støtteordninger

Når du mottar støtte

Har du fått støtte fra Østfold fylkeskommune skal det i aktuelle sammenhenger gis informasjon om dette. For eksempel på hjemmesider, brosjyrer, program med mer.