Udokumentert fravær

 

Første halvår

Det er fraværsgrense i alle fag på 10% (gjelder udokumentert fravær*). Ved over 10% fravær på timetallet i halvår 1 i faget, mistes retten til karakter.

Udokumentert fravær 1. halvår

Andre halvår/standpunkt

Det er fraværsgrense i alle fag på 10% (gjelder udokumentert fravær*). Over 10% fravær på samlet årstimetall i faget, mistes retten til halvår 2-karakter/ standpunktkarakter.

Udokumentert fravær 2. halvår