Søknad om utvidelse av fraværsgrensen til 15%

  • I spesielle tilfeller kan rektor bestemme at en elev oversteget grensen på 10% i faget og som ikke har tilstrekkelig dokumentasjon likevel skal kunne få halvårsevaluering med karakter eller standpunktkarakter.
    • Dette er en unntaksbestemmelse som gjør det mulig å ivareta elever som befinner seg i en vanskelig livssituasjon.
  • Søknadsskjema under fylles ut og leveres til kontaktlærer:
  • Du kan forvente svar på søknaden innen 10 dager. Svar på søknaden sendes til din elektroniske postkasse