Dokumentert fravær

Gyldig dokumentert fravær som ikke skal føres på vitnemål/kompetansebevis

Dokumentert fravær