Trenger du hjelp med eksamen?

Nina Klannerud er eksamensansvarlig og gir deg veiledning og opplysninger vedrørende eksamen eller eksamensrett. Hun har kontor ved resepsjonen.

Det er to eksamensperioder i året, i november/desember og mai/juni. De fleste eleveksamener gjennomføres på våren. De mest vanlige eksamensformene er skriftlig, muntlig og muntlig-praktisk. Hvis du har behov for særskilt tilrettelegging i forbindelse med eksamen, må du søke om det. 

Eksamen

Kontakt

Nina Irene Klannerud
E-post
Telefon 69 10 20 17
Mobil 415 68 703