Klage

Som elev, privatist, lærling, lærekandidat og praksiskandidat kan du klage på alle karakterer som skal påføres vitnemålet eller kompetansebeviset ditt. Du har også mulighet til å klage på bedømming av fagprøve / svenneprøve / kompetanseprøve og vedtak som gjelder inntak, voksenrett og realkompetansevurdering.

Klage