Har du behov for tilrettelegging på eksamen?

Hvis du har en funksjonshemming, sykdom, skade eller allergi som gjør det nødvendig med spesiell tilrettelegging ved eksamen, kan du søke om dette.

Søke om tilrettelegging

Du må sende søknaden i god tid før eksamensperioden. Rådgiver eller eksamensansvarlig ved skolen kan hjelpe deg med søknaden.

Du må legge ved dokumentasjon på hvilke behov du har. Hvis skolen allerede har fått denne dokumentasjonen, trenger du ikke sende den på nytt.

Eksempler på hva slags tilrettelegging du kan søke om, finner du i søknadsskjemaet.

Søknad om særskilt tilrettelegging ved eksamen

Eksempler på gyldig dokumentasjon

  • Legeerklæring med beskrivelse av funksjonshemming, sykdom, skade eller allergi
  • Erklæring fra psykolog/psykiater/helsesøster/sosialrådgiver ved psykisk sykdom eller psykososiale utfordringer
  • Erklæring fra spesialpedagog/logoped (for eksempel PPT) ved dysleksi, dyskalkuli, lese- og skrivevansker og lignende

Dokumentasjonen må være tydelig på hva slags tilrettelegging du har behov for.

Vedtak og klagerett

Før eksamen vil du få et brev fra skolen med vedtak om hvilken tilrettelegging som er innvilget. Dette brevet må du ta med til alle eksamener. Hvis skolen mener det ikke er grunnlag for å gi deg tilrettelegging, kan du få avslag på søknaden.

Du har rett til å klage på skolens vedtak. Fylkesmannen er klageinstans. 

Fylkesmannen i Oslo og Viken