Eksamensdatoer

Obligatoriske eksamener 

Alle elever som går Vg3 inkludert voksenopplæringen, skal opp i norsk hovedmål 23. mai 2019. 

Alle elever på Vg2 yrkesfag skal opp i tverrfaglig praktisk eksamen uke 22. eller 23. 2019. Dato kommer senere. 

Alle elever som går Vg3 musikk skal opp i muntlig-praktisk eksamen i musikkfag 13., 14, 17. eller 18. juni 2019.  

 

Trekkfag Vg1 og Vg2 yrkesfag  

Gjelder deg som går Helse og oppvekstfag, Bygg- og anleggsteknikk og voksenopplæringen yrkesfag.  

 

Trekkfag Vg1, Vg2 og Vg3 studiespesialiserende 

Gjelder deg som går studiespesialiserende, science, påbygg, musikk og voksenopplæring.   

Spesielt for elever på musikklinja 

Elevene på musikklinja kan også bli trukket ut til eksamen i musikkprogramfag. Kunngjøringsdatoen er 15. mai klokken 09.00. 

 

Kunngjøringsdatoer 

Hvilke elever som er trukket ut til skriftlige eksamener kunngjøres onsdag 15. mai 2019 klokken 09.00.  

Hvilke elever som er trukket ut til muntlige og muntlig-praktiske eksamener kunngjøres klokken 08.00, 48 timer før eksamen avholdes. Disse vil foregå i perioden 3. til 19. juni 2019. 

Kunngjøringen skjer gjennom opprop i kantina kl. 08.00. Det kommer nærmere beskjed om hvilke dager elevene skal møte. 

 

Her kan du lese mer om trekkordningen.