Minoritetsspråklige

VG1 over to år :

Minoritetsspråklige elever kan ta VG1 over to år på Helse – og oppvekstfag

Kjennetegn på opplæringen 

År 1 VG1: 

 • Fokus på språkopplæring i alle fag; fagbegreper og abstrakt tenkning. Følger Læreplan i norsk for elever med kort botid i Norge – videregående opplæring. 
 • Språkopplæring i arbeidspraksis. Litt programfag.  
 • Avsluttende fag: Matematikk og samfunnsfag.

År 2 VG1 

 • Følger ordinær VG1 klasse, bortsett fra i fellesfagene. Følger læreplan i norsk for elever med kort botid – videregående opplæring.
 • Tilbudet passer for
  • Elever som har rett til videregående opplæring etter §3-1, men med kort botid
  • Ønsker seg fagutdanninger som utdanningsprogrammet fører til
  • Elever som mangler et aldersadekvat norsk språk, og fortsatt er i en innlæringsfase av andrespråket sitt

Du kan lese mer om opplæringstilbudet for minorietsspråklige.

La deg inspirere og se hvordan vi har det på minoritetsspråklig helse og oppvekst på Greåker