Teoriopplæring for lærlinger

Lærlinger uten vg2 eller vg1 og vg2 i skole, skal også ha teoriopplæring. Når opplæringskontoret eller - bedriften sender inn lærekontrakt til Østfold fylkeskommune, blir det gjort en bestilling av teoriopplæring for lærlingen.

Lærlinger uten vg2 eller vg1 og vg2 i skole, skal også ha teoriopplæring. Når opplæringskontoret eller - bedriften sender inn lærekontrakt til Østfold fylkeskommune, blir det gjort en bestilling av teoriopplæring for lærlingen.

Lærlinger uten vg2 eller vg1 og vg2 i skole, skal også ha teoriopplæring. Når opplæringskontoret eller - bedriften sender inn lærekontrakt til Østfold fylkeskommune, blir det gjort en bestilling av teoriopplæring for lærlingen.

Kontakt

Grete Normann Tofteberg
E-post
Telefon 69 10 20 11
Mobil 948 22 190
Unn Aaslaug Holth
E-post
Telefon 69 11 72 36