Voksenopplæring

Hvis du har fullført grunnskole, men ikke fullført videregående opplæring, og har fylt 25 år, kan du søke om å bli deltager i voksenopplæring.

På Greåker tilbyr vi voksenopplæring i studiekompetansefag på dagtid, både fulltid og deltid.

Studiekompetansefagene er:

  • Norsk
  • Engelsk
  • Matematikk (1P-Y og 2P-Y)
  • Naturfag
  • Samfunnsfag
  • Historie

Du må søke om voksenrett, og får tildelt deltagerplass via Østfold fylkeskommune.

Finn mer informasjon på felles nettsider

Du vil ikke få deltagerstatus i fag som er bestått tidligere. Når du har bestått alle de seks studiekompetansefagene, vil du får utstedt kompetansebevis som kan brukes til å søke høgskole og universitet i Norge etter 23/5-regelen.

Les om 23/5-regelen hos Samordna opptak.

Voksenopplæring

Kontakt

Grete Normann Tofteberg
E-post
Telefon 69 10 20 11
Mobil 948 22 190