Kombinasjonsklasser

Greåker er en skole tilrettelagt for deg med kort botid i Norge og som trenger å fullføre grunnskolen.

Kombinasjonsklasser er et skoletilbud til elever i alderen 16 - 20 år som ikke har fullført grunnskole på grunn av kort botid i Norge. Kombinasjonsklassene driftes i samarbeid med Sarpsborg kommune. Målsettingen er at elevene skal ha et best mulig faglig grunnlag for å fortsette i et ordinært tilbud i videregående opplæring innen et eller to år, og at de skal ha tilstrekkelig forståelse for det norske skole- og utdanningssystemet  for å gjøre rett valg programområde og fremtidig utdanning.

Tilsvarende tilbud er opprettet ved Askim vgs og Malakoff vgs, og planlegges utvidet til alle regioner i Østfold fylke.

Kombinasjonsklasser

Kontakt

Camilla Eliassen
E-post
Telefon 69 10 20 39
Mobil 959 43 874