Undervisningsstilling innen matematikk

Greåker videregående skole i Sarpsborg har ledig 25% vikariat i matematikk.

Arbeidssted

Greåker videregående skole, Sarpsborg

Type ansettelse

25% vikariat

Mer om stillingen

Greåker videregående skole søker lærer i 25% matematikk.

Greåker videregående skole i Sarpsborg har ledig 25% vikariat i matematikk. Stillingen i matematikk er fellesfag matematikk 1py.

Oppstart 3. januar til 31. juni 2020. Mer informasjon om stillingen kan du få ved henvendelse til avdelingsleder Nina Elisabeth Nilsen og fagleder Dag Berg Svendsen, begge på tlf 69102000. Se også skolens hjemmeside: www.greaker.vgs.no

Fra 01.01.2020 er Greåker videregående skole en del av Viken fylkeskommune

Vi ønsker søkere som:

  •  har god faglig og pedagogisk utdanning
  •  har erfaring fra undervisning i videregående skole
  •  har blikk for ungdomskultur
  •  har gode samarbeidsevner
  •  vil bidra aktivt til et godt læringsmiljø
  •  bruker digitale verktøy for å bedre undervisningen

Lønn etter avtale.

Ansettelse skjer i henhold til de plikter og rettigheter som fremgår av gjeldende lov- og avtaleverk. Det er gode pensjonsordninger gjennom medlemskap i Statens pensjonskasse. Tilsetting er betinget av godkjent politiattest. Det tas forbehold om tilsetting dersom det oppstår overtallighet i fylkeskommunen. Det praktiseres prøvetid.

Vi gjør oppmerksom på at søkere til stillinger kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, jfr. offentlighetsloven § 25 bakgrunn. Det er et personalpolitisk mål at arbeidsstaben skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne og etnisk bakgrunn. Elektronisk søknadsskjema skal benyttes. Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju.

 Østfold fylkeskommunes elektroniske søknadsskjema kan ikke benyttes på grunn av overgang til nytt arkivsystem ved etablering av Viken fylkeskommune. Søknad og CV sendes derfor til greaker.vgs@ostfoldfk.no, søknad merkes med 2665. Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju.

Søknadsfrist

06.01.2020

ID

2664

Om virksomheten

Se skolens hjemmeside: greaker.vgs@ostfoldfk.no

Kontakt

Dag Berg Svendsen
E-post
Telefon 69 10 20 62
Mobil 908 56 629
Nina Elisabeth Nilsen
E-post
Telefon 69 10 20 88
Mobil 908 77 718