Stilling ledig

Vi er alltid på jakt etter nye og dyktige medarbeidere. Når vi har ledige stillinger vil de bli utlyst her.

Greåker videregående skole søker to miljøarbeidere i 89 % stilling.

Greåker videregående skole har ledig fast undervisningsstilling i sang 20%, og for skoleåret 2018/2019 er det ledig et vikariat på 20% i sang (med mulighet for forlengelse).

Greåker videregående skole søker 100 % fast undervisningsstilling på utdanningsprogrammet bygg og anlegg.

Greåker videregående skole har 100 % fast undervisningsstilling på utdanningsprogrammet bygg og anlegg.

Greåker videregående skole i Sarpsborg har ledig stilling i rettslære, engelsk, reiseliv og språk. Det er til sammen behov for ca 50% stilling, noe fast og noe vikariat for skoleåret 2018/2019.

Greåker videregående skole i Sarpsborg har ledige stillinger i norsk. Det er tilsammen behov for ca. 2,5 stilling, hovedsakelig vikariater for skoleåret 2018/2019.

Greåker videregående skole i Sarpsborg har ledig vikariat i realfag. Stillingen består i hovedsak av matematikk og naturfag, men det kan bli aktuelt å kombinere med et programfag innen realfag.