Vurering uten karakter på Science

På Sciencelinja arbeider vi etter prinsippet vurdering uten karakter. Vi legger vekt på å lære elevene å lære gjennom å arbeide smartere, og læringen skal være selvregulert.

Generelle kjennetegn på vurdering og prøver i norsk skole:

 • Mange prøver

 • Måloppnåelse etter pugg

 • Rangering i mellom elever

 • Karakter-jag og stress

 • Belønningskultur

 • Bekreftelser på det negative «er ikke flink nok»

Vårt fokus på Sciencelinja (vurdering uten karakter) er å få elevene i flytsonen gjennom selvregulert læring. Vi har arbeidet med pedagogikk, forskning og relevans. Her er noen stikkord:

 • Få prøver (et minimum) og mer dialog mellom elev og lærer om elevenes læring og motivasjon

 • Klasseledelse – relasjoner – elev/lærer

 • Mer elev aktiviteter enn forelesninger

 • Variert undervisning

 • Fra belønningskultur til læringskultur (læringsmiljø)

Klikk for stort bilde

 

Forskning viser:

 • Karakterer/symboler uten tilbakemeldinger gir ingen økt læring

 • Karakterer/symboler med tilbakemeldinger gir i liten grad økt læringsutbytte

 • Gode, informative tilbakemeldinger uten karakterer gir den største økningen i læringsbytte

 

Du kjenner sikkert til at «en gris blir ikke feit av å bli veid» og slik er det med karakterer i skolen også. Når middagsgjesten smaker på suppen er det vurdering av produktet. Når kokken smaker til suppen i løpet av suppelagingen er det vurdering for bedring av produktet. Kokken kan forbedre produktet. Derfor har vi på sciencelinja lagt vekt på å være bevisste på «fra av læring til for læring».

For Sciencelinja handler dette om at du skal kunne utvikle kunnskap og holdninger som fremmer fremtidig læring, og som kan tilpasses flere situasjoner og kontekster enn der de ble lært.

Pedagogisk tiltak på Sciencelinja er følgende

 • Tverrfaglige prøver

 • Færre formelle vurderinger, men økt kompetanseheving på uformelle vurderingsformer og tilbakemeldinger

 • Flere fagsamtaler med selvregulerte fokus

 • Ingen vurderinger på høsten

 • Digital vurdering

 • Omvendt undervisning i vurderingssituasjoner. Vi erstatter vurderingssituasjoner med DIALOG med enkelt elever om deres lærings strategier.

Klikk for stort bilde

 

Vi setter eleven i sentrum, både individuelt og i et sosialt og fremtidsrettet perspektiv. Sentralt i arbeidet har bl.a. vært

 • Å gi elevene noe nytt hver uke, et høyt aktivitetsnivå. Dette bidrar til å trigge nysgjerrighet og gi elevene holdninger som forbereder dem på et yrkesliv i stadig endring. Dette er en erkjennelse av at vi ikke vet hvilke fremtidige yrker vi utdanner elever til i dag. 

 • Å ha en vurderingspraksis som ikke innebærer et prøveregime, måler måloppnåelse etter pugging eller rangerer elevene etter karakter, men som fremmer helhetlig tenking og anvendelse av fagene. Tiltak har vært bruk av tverrfaglige prøver som tester anvendelse av kunnskap, og samarbeid med foresatte om å fjerne belønningskultur

 • Å bruke varierte læremidler som NDLA/OneNote i de fleste fag, og trappe ned bruken av lærebok. Læreboka er statisk, men ved å bruke andre kilder, og presentere lærestoffet på varierte og nye måter oppnås dynamikk, og det spores til delingskultur hos både elever og lærere.

 • Gi elever smakebiter underveis på det som kommer, f.eks ved å la bedrifter presentere dem for anvendelse av fag på et høyere nivå enn der de er. Det bidrar både til å trigge nysgjerrigheten og å skape forutsigbarhet og  reflekterte fagvalg.

 • Fokusere på enkeltelevers ståsted og utvikling. I klasselærerråd får enkeltlærere i oppdrag å følge opp en mindre gruppe elever ut fra et bestemt fokus. Vi vil sørge for at elevene føler seg sett og hørt på et individuelt plan.

Vi har et mål om å holde eleven i flytsona. Det skal være passe mye utfordring og utfordringene skal føre til ferdigheter. Det er vesentlig å gi et riktig læringstrykk, og ved behov må vi kunne justere dette.

Kontakt

Geir Normann Andersen
E-post
Telefon 69 10 20 54
Mobil 920 93 834
Nina Elisabeth Nilsen
E-post
Telefon 69 10 20 88
Mobil 908 77 718