Lesing i alle fag

Prosjektet Lesing i alle fag skal stimulere til leseglede og gjøre deg til en god, strategiske lesere i møte med fagtekstene på skolen.  I år deltar alle elever på vg1, vg2 og påbygg i leseprosjektet.

Leseprosjektet har to faser. I den første fasen øver du på dybdelesing og konsentrert lesing. Her leser du en valgfri roman 45 minutter hver eneste dag i 4 uker. Målet er å få opp lesetempo og trene mengde. Her stimuleres leselyst og leseglede. Dybdelesingen vil hjelpe deg til å mestre neste fase i prosjektet som handler om lesing av fagtekster. I denne fasen skal du lese fagtekster i hvert eneste fag hver dag i 10 uker. Nå vil du få lære ulike måter å angripe og forstå fagtekstene på. Sammen med faglærerne øver du på ulike lesestrategier.

Dette er en lesedugnad der alle fag bidrar til å heve din leseferdighet. Som elev på Greåker vil du lese i alle fag, og alle lærerne er leselærere!

Klikk for stort bilde

#gledeilesing

Kontakt

Camilla Eliassen
E-post
Telefon 69 10 20 39
Mobil 959 43 874