Våre husregler

Vi vil at Greåker skal være et godt sted å lære. For å få til dette har vi noen husregler som alle skal kjenne til.

På Greåker har vi en praksis om at vi står i døra og møter deg. Hver dag står det noen fra ledelsen som hilser «god morgen» i døra. Det er også et viktig prinsipp at «vi hilser i gangene og fellesarealet». Dette er en del av Husreglene våre. Vi ser hverandre, og vi viser respekt gjennom å hilse, og vi markerer at timene starter ved «å reise oss og hilse».

På Greåker har vi lagt vekt på at vi skal skape en åpen og transparent skole med mye glass og innsyn. Vi ser hverandre både i klasserom og i det åpne arealet. Vi skal skape en tilhørighet til skolen, og det er viktig at alle kommer hver dag og hver time. I Husreglene markerer vi vår tydelige og oppmuntrende klasseledelse. Husreglene er et hjelpemiddel i vår kommunikasjon for hva som går og gjelder på Greåker.

Klikk for stort bilde

Greåker er en skole for deg med glede i læring. Vi skal alltid være den skolen som ligger i front på de ulike fagområdene. Du får din egen bærbar PC de årene du går her, og vi gir deg all informasjon digitalt. Skolen har flotte spesialrom hvor elevene utfører vitenskapelige forsøk. Verkstedene har moderne og digitale maskiner. 

Vi involverer, utfordrer og følger opp elevene gjennom bruk av varierte arbeidsmåter, vurderingsformer og moderne teknologi. Våre elever har målbevisste ønskede resultater og medvirker i sin egen utvikling. De utfordrer, stiller krav og tar stort ansvar for egen læringsprosess og resultater.

Husreglene på Greåker vgs:

 

Klikk for stort bilde