Skolemiljøutvalget

Skolemiljøutvalget
Medlemmer Funksjon
Kristin Danielsen rektor
Grete Normann Tofteberg assisterende rektor
Nina Elisabeth Nilsen (vara) avdelingsleder
Lars Tomtum avdelingsleder
Erling Flote ansatt
Pernille Olaussen ansatt
5 elever + 2 vara velges høsten elever