Elevrådet

Medlemmer Funksjon
Da Silva Maria Thamizia Barbosa leder
Eirik-Mathias Bjørnø Johnsen Nestleder
Sofie Schi Skjølsvold Sekretær
Sturla Storemyr Økonomiansvarlig
Mehmet Eltvik Yrkesrepresentant
Malthe Andrè Ulriksen Rettighetsansvalig
Charlotte Kristine Faller Trivselsleder
Lars-Henrik Brenne Nordlund Styremedlem