Ansettelsesråd

Ansatte velges av fagforeningene.

Elevene velges av elevrådet.

Ansettelsesråd
Medlemmer Funksjon
Kristin Danielsen rektor
Grete Normann Tofteberg assisterende rektor
Nina Elisabeth Nilsen avdelingsleder
Lars Tomtum (vara) avdelingsleder
Lars Thoresen fagforeningsrepresentant
Silje Treimo Persson (vara) fagforeningsrepresentant
Eivind Marthinsen fagforeningsrepresentant
xxxxx xxxxx elev
xxxxx xxxxx (vara) elev

Kontakt

Kristin Danielsen
E-post
Telefon 69 10 20 10
Mobil 926 56 466