Fokusskole

Greåker er en fokusskole og vi arbeider med det å være en flerkulturell skole. Vi synes det rike mangfoldet vi har på Greåker nettopp er det som gjør oss til den spennende og globale skolen som vi skal være

fokusskole - Klikk for stort bilde

Å være en fokusskoler betyr at vi en skole
• som er kommet langt i arbeidet med å være en flerkulturell skole
• der ledelsen og personalet ivaretar mangfoldsperspektiver
• som er villig til å bruke tid på kompetanseutvikling innen fagfeltet både internt og i egne kommunale/regionale nettverk.

Les mer på fokusskoler

Les mer om Globale Greåker

Kontakt

Siri Edsem Lillemoen
E-post
Telefon 69 10 20 50