Ungdataundersøkelsen gjennomføres vinteren 2019

Alle elever i Østfold fylkeskommune inviteres til å delta i Ungdataundersøkelsen. På Greåker gjennomføres undersøkelsen klassevis, primært i uke 6-7.

Gjennom ungdataundersøkelsen har ungdom mulighet til  fortelle lokale politikere og myndigheter hvordan det er å vokse opp i sitt lokalmiljø. Skolen oppfordrer elevene til å delta. - Klikk for stort bildeGjennom ungdataundersøkelsen har ungdom mulighet til fortelle lokale politikere og myndigheter hvordan det er å vokse opp i sitt lokalmiljø. Skolen oppfordrer elevene til å delta.

Ungdata er en standardisert, digital undersøkelse som gjennomføres regelmessig over hele Norge.

Formålet med undersøkelsen:

  • Gi ungdommer som går på videregående skole i Østfold mulighet til å fortelle lokale politikere og myndigheter om hvordan det er å vokse opp i sitt lokalmiljø.

  • Skaffe ny kunnskap om ungdoms oppvekstsvilkår til bruk i kommunens og fylkets arbeid med denne aldersgruppen.

  • Gi mulighet for sammenligning med andre kommuner og nasjonale tall, og bidra til forskning.

Du finner mer informasjon på Ungdata sine nettsider.

Forskningsarbeidet knyttet til dataene ivaretas av NOVA.

 

Slik gjennomføres undersøkelsen på Greåker

På Greåker skal de fleste klasser gjennomføre undersøkelsen i løpet av uke 6 eller 7. På grunn av praksisuker blant elevene, vil unntak kunne skje.

Det er frivillig for den enkelte elev å delta, og for elever under 18 år har foresatte anledning til å reservere sitt barn fra å delta. Skolen oppfordrer likevel til høy deltagelse for å bidra til god validitet i undersøkelsen.

Undersøkelsen inneholder spørsmål fra en rekke temaer, bl.a. hjemmeforhold, fritid, utdanning, rus med mer.

Alle elever får utdelt informasjonsskriv (PDF, 165 kB)  minst 14 dager før gjennomføringen i klassen.