Språkmøter i verdensklasse

Språk må praktiseres hvis man skal bli god, og på språkkafé får elevene i kombinasjonsklassene mulighet til akkurat det. Gjennom samtaler, språkbaserte spill og matlaging med Greåkers egne språkambassadører, utvikles både språkferdighetene og nye vennskap.
Aktivitetene på språkkaféen er alt fra diskusjoner rundt et samfunnstema, som her, til matlaging, språkspill og fysiske aktiviteter. - Klikk for stort bildeAktivitetene på språkkaféen er alt fra diskusjoner rundt et samfunnstema, som her, til matlaging, språkspill og fysiske aktiviteter.

Dette skoleåret har Greåker to kombinasjonsklasser med minoritetsspråklige elever mellom 16 og 20 år, som skal fullføre grunnskolen i videregående. Felles for elevene er at de har kort botid i Norge – og at de ivrer etter å lære seg å snakke norsk!

- Den beste måten å lære et nytt språk er å praktisere det muntlig med noen som snakker språket flytende. Morsomst er det selvsagt å snakke med noen på egen alder, og derfor har vi kommet opp med idéen om språkkafé, forteller fagleder i norsk, Camilla Eliassen.

Engasjement og likeverd

Tiltaket med språkkafé kan knyttes direkte opp mot to av skolens verdier: Engasjement og likeverd. Det er nemlig skolens egne elever som er engasjert som språktrenere. For andre år på rad har elever på studiespesialiserende og science Vg1 og Vg2 søkt om å få bli språkambassadører.

- Språkambassadørene er språklige forbilder som bruker av egen fritid til å hjelpe andre ungdommer å bli bedre i norsk. Vi mottok mange søknader, og det var en vanskelig jobb å velge blant alle de flotte elevene som ville være med. Språkambassadørene er utadvendte elever, som snakker flytende norsk og som har et ekstra ønske om å inkludere alle inn i det sosiale livet på skolen, skryter Camilla.

Kulturutveksling

Språkkafé arrangeres fem tirsdager i høsthalvåret og fem tirsdager i vårhalvåret. Oliver Carlsen i 2STUA var også med i fjor.

- Jeg søkte om å få bli språkambassadør igjen fordi jeg hadde det så gøy i fjor. Det er fint å bli kjent med folk fra andre kulturer og jeg opplever at jeg lærer masse selv også. Vi snakker for eksempel om hvordan høytider feires i de ulike landene, så det er kulturutveksling i tillegg til språkutveksling, mener han.

Oliver Carlsen og Mina Ravneng mener språkkaféen byr på både kulturelle og språklige møter. - Klikk for stort bildeOliver Carlsen og Mina Ravneng mener språkkaféen byr på både kulturelle og språklige møter.

Vennskap på tvers av klasser

Mina Ravneng begynte i kombinasjonsklassen i høst og deltar ivrig i aktivitetene. Hun har thai som morsmål og har bodd ett år i Norge.

- Jeg har norsk far, så jeg snakker en del norsk hjemme også, men det er noe helt annet her. Det beste med språkkafé er at jeg får nye venner og kan snakke norsk med dem!

Camilla bekrefter at vennskap på tvers av klasser er et av målene med språkkafé.

- Elevene utvikler sine muntlige ferdigheter, men den største effekten er at de blir tryggere her på skolen. Det å kjenne noen gjør det lettere å sette seg i kantina og bevege seg rundt på skolen ellers. En bieffekt er at elevene får en innsikt i ulike programfag vi tilbyr her på skolen, noe som er vel så viktig for dem som ikke kjenner det norske skolesystemet, forteller hun.