Skolestart 20. august

Vi ønsker nye og tidligere elever velkommen til skolestart. Alle elever på vg1 møter i skolens gymsal kl. 08.30, alle elever på påbygg møter kl. 08.30 i G-auditoriet og alle vg2 og vg3 elever ellers møter kl. 09.30.

Skolestart i voksenopplæringen er tirsdag 21.08. kl 08.00 for de som skal ha generell studiekompetanse, og torsdag 23.08 for byggfag. Alle VO-deltagere vil bli tilskrevet.

4A3A1044_ - Klikk for stort bilde

Vi ønsker deg velkommen som elev ved Greåker videregående skole skoleåret 2018-2019. Vi forventer at det blir et skoleår med aktiv læring, og at vi i fellesskap skal skape et godt skolemiljø. For å lykkes med dette må samspillet skje med respekt for hverandre og for fellesskapet.

På Greåker vgs skal vi gi den enkelte elev en god opplæring som mulig, og sette fokus på tilpasset opplæring. For å nå våre mål må skolehverdagen gjennomføres i ordnede former. Det er derfor utarbeidet et nytt sett med husregler for skoleåret. Husreglene viser, i grove trekk, hva som skal til for at vi skal lykkes med å nå målene våre og oppnå gode resultater.

Skoleåret for elevene starter mandag 20. august. Alle elever som skal gå på Vg1 møter klokken 0830 i skolens gymnastikksal, mens de som starter på påbygg møter 0830 på G-auditoriet. Alle elever som skal gå på Vg2 eller Vg3 møter i sine klasserom klokken 0930. Det henger oppslag ved inngangene om hvilke klasser som skal hvor. Klasselister kunngjøres på skolens nettsider nærmere skolestart. Første skoledag varer til kl. 15.30.

Alle elever i videregående opplæring får låne alle lærebøker på skolen. Bøkene må tas godt vare på, og skal leveres inn ved slutten av skoleåret. Alle elever får også låne bærbar PC. Du forplikter deg til å ta vare på utstyret som om det var ditt eget. PC-en skal leveres i tilfredsstillende stand ved skoleårets slutt. Elever som er under 18 år, vil få med en utlånskontrakt hjem første skoledag. Denne må foresatte underskrive på.

For å få til et godt samarbeid med hjemmene blir det invitert til foreldremøte og til konferansetime. Foreldremøte for Vg1- og Vg2-elever blir onsdag 29. august kl. 1830, se egen invitasjon (PDF, 477 kB).

Elever og foresatte vil bli invitert til en utviklingssamtale mot slutten av 1. termin. Ta ellers kontakt med skolen så snart det er noe du lurer på eller ønsker å melde tilbake om. Slik kan vi i fellesskap utvikle den gode skole.

Elever som har rett til skoleskyss får opplysning om rutetider og busskort når de kommer på skolen. For øvrig går Glommaringen med 15-minuttersrute mellom Fredrikstad og Sarpsborg.

Vi ønsker vel møtt til et aktivt, hyggelig og lærerikt skoleår.

 

Spesielt til deg som starter på vg1 Studiespesialisering

 

I forbindelse med skolestart, trenger vi noen svar fra deg. Nedenfor finner du lenke til et fagvalgskjema. I dette skjemaet skal du svare på valg om matematikkfag.

Vi ber deg gjøre dette innen 14.08.2018 kl 14.00

Som elev på vg1 står du overfor to viktige fagvalg. I fagene matematikk og fremmedspråk følger du ikke basisgruppa (klassen), men elevene deles i grupper ut fra fagvalg.

 

Matematikk – velg 1P eller 1T

Det er obligatorisk med 8 timer matematikk for å få generell studiekompetanse, 5 timer på vg1 og 3t på vg2. Det er mulig å utvide matematikkfaget med flere timer programfag både på vg2 og vg3. Enkelte studier ved universiteter og høgskoler krever programfagsmatematikk (spesiell studiekompetanse). Eksempler på slike studer kan være visse studier innen økonomiske og naturvitenskaplige områder som medisin og realfag.

Faget matematikk 1T (T står for teoretisk) forbereder deg godt til å ta programfagsmatematikk. Kurset bygger videre på kompetansemålene fra ungdomstrinnet, og du skal lære ganske mye nytt, særlig innen fagområdene geometri og funksjoner. 1T er et godt valg for deg som tenker å ta mer matematikk og andre realfag. Skolen anbefaler kurset for deg som har et relativt godt faglig utgangspunkt fra ungdomsskolen og som liker matematikk.

Faget matematikk 1P (P står for praktisk) bygger også videre på matematikken fra ungdomsskolen, men det er mer repetisjon og ikke fullt så mye nytt. Faget er knyttet nært til praktiske situasjoner i hverdagslivet, og økonomi er et viktig hovedområde i faget. Det er mulig å gå videre fra 1P til samfunnsfaglig programfagsmatematikk (S1), men vi anbefaler det kun dersom du får en god karakter i faget. De fleste som velger 1P på vg1 fortsetter med 2P (3t) på vg2, og avslutter matematikkfaget med dette. Du får generell studiekompetanse med praktisk matematikk, noe som er inntakskravet ved 90% av studietilbudene på høgskoler og universitet.

 

 

Dersom du føler deg usikker på valget anbefaler vi at du velge 1T – og vi tilrettelegger for en overgang til 1P innen høstferien dersom det viser seg å være et feilvalg.

Lenket til fagvalgskjema i matematikk (1P/1T)

 

Annet fremmedspråk

For å få generell studiekompetanse må du ha et fremmedspråk til nivå II, alternativt to ulike fremmedspråk til nivå I. Det er også mulig å utvide fremmedspråk til nivå III med programfag på vg3. Mange av dere har allerede et fremmedspråk til nivå I fra ungdomstrinnet. Greåker vgs tilbyr fremmedspråkene tysk, fransk og spansk.

OBS! Dersom du ikke har hatt fremmedspråk på ungdomsskolen må du ha fremmedspråk i alle tre årene for å nå nivå II. For denne elevgruppen tilbyr vi kun tysk.

Da du søkte inntak i Vigo, krysset du av et fremmedspråkvalg. Vi tar dette valget som utgangspunkt når vi setter opp gruppene, men det er mulig å endre ønske i løpet av den første skoleuka.

Skolen kan ikke garantere at du får det fremmedspråket du ønsker. I tilfelle det er en stor skeivfordeling i elevmassen vil karaktergrunnlag i fremmedspråk fra ungdomstrinnet være utvalgskriteriet for oppsett av fremmedspråkgruppene.

Dersom du har et annet morsmål enn norsk, er det mulig å gjøre en avtale med skolen om å bytte ut fremmedspråk med privatisteksamen på tilsvarende nivå i eget morsmål. Slik avtale opprettes kun etter å ha gjennomført en veiledningssamtale med fagansvarlig for fremmedspråk, Selma Kulaglic.

Spesielt til deg som skal gå Vg3 påbygg til generell studiekompetanse

Dette gjelder deg som skal ha et ordinært påbyggsår, ikke deg som er kommet inn i realfagspåbygg eller som skal ha påbygg etter yrkeskompetanse.

For å få generell studiekompetanse må du ha et femtimers programfag.

Kommende skoleår tilbyr vi følgende programfag:

Følg lenkene for å lese om innholdet i de ulike læreplanene. Etterpå går du inn i fagvalgskjema og registrerer ditt fagvalg.

Lenke til fagvalgskjema 

 

Vi ønsker deg godt fagvalg og en god skolestart!

 

Romplassering på første skoledag:

Plassering første skoledag 2018
Klasse Rom
1BATA F173
1BATB F181
1BATC F175
1BATD F183
1BATE F177
1HSFA D043
1HSFB D045
1HSFC D048
1HSFD D047
1HSFE D046
1STUA B130
1STUB A124
1STUC A125
1STUD D146
1STUE E164
1STUF E157
0LOVA D147
0LOVB D148
1MDDA A119
2BYGA F187
2BYGB F188
2BYGC F179
2BYGD F189
2TRTA F185
2BUAA C033
2BUAB E050
2HEAA A013
2HEAB B015
2HESA C031
2HESB C032
2STUA E150
2STUB D151
2STUC D152
2STUD E153
2STUE E156
2MUSA A122
3PBYA D247
3PBYB D248
3PBYC D246
3STUA C231
3STUB C232
3STUC C233
3STUD D243
3STUE E161
3STUF E162
3STUG D245
3MUSA A123