Science påvirker framtidens digitale lærebøker

Hvordan skal framtidens digitale lærebøker se ut? Nettopp denne problemstillingen ble scienceelevene utfordret med i dag fra Gyldendal.

28109029_10215858830324145_2066007128_n - Klikk for stort bilde

Entreprenørskapselevene på science hadde i dag besøk av Gyldendal for å se på innovasjon og produktutvikling. Før elevene presenterte sine versjoner fikk de et innblikk i hverdagen til interaksjonsdesigner Sara Svennevik i Gyldendal digital. Hun hadde med seg to andre i teamet fra Gyldendal, Erik Bakken og Klaus Karlson, som fortalte om sine jobber og arbeidsform.

Utprøving av prototype

Det digitale læreverket Smart Øving Maximum (SØM) er under utvikling og elevene testet først ut det nye læreverket. Elevene analyserte produktet og vurderte brukergrensesnittet og navigering. Hva er de største forbedringsområdene eller irritasjonene ved å bruke verktøyet slik det er i dag?

Gyldendal hadde i tillegg et ønske om at elevene kunne se på hva som mangler for å skape et verktøy som både motiverer og begeistrer elever på videregående. Dette er to vanlige innganger til å drive innovasjon, enten dekke udekkede behov i markedet (hva som mangler) eller lage løsninger som løser irritasjoner hos kunder.

Nettopp økt motivasjon og forsøk på å skape begeistring hos elevene var det elevene kom med konkrete forlag til. Det ble gitt mange innspill på hvordan produktet kan løftes og inspireres både teknisk og innholdsmessig. Og i pausen vanket det mange lovord fra gjestene. De var imponert over hvor presis og konkret tilbakemelding elevene kom med.

Samarbeid skole næringsliv

Dermed var nok et samarbeid med næringslivet gjennomført. Gyldendal fikk mange nyttige innspill i sin produktutvikling, mens vi fikk innblikk i både hvordan redaksjonsteamet arbeidet konkret og ikke minst hvordan en  interaksjonsdesigner hverdag er.

Kontakt

Nina Elisabeth Nilsen
E-post
Telefon 69 10 20 88
Mobil 908 77 718