Plast på avveie

Greåkerelevene har stemt frem Rivers.Global og bekjempelse av plast i havet som sitt nye solidaritetsprosjekt. Men hva står egentlig organisasjonen for og hvordan jobber de?  Klikk for stort bildeStifter og styreleder i Rivers.Global Martin Alvsvåg     

Martin Alvsvåg er mannen som for knappe 18 måneder siden stiftet Rivers.Global.

- De første konkrete tankene om å gjøre noe for å bekjempe plasten i havet kom i 2014-2015. Som konsekvens av oljenedturen lå ca. 200 supply-skip i opplag i norske fjorder uten noe å gjøre. Samtidig kom de første rapportene om at det lå en stor plastøy på størrelse med Tyskland og Frankrike i Stillehavet, og jeg kom på ideen om å sette supply-skipene i arbeid med å tråle opp all plasten, forteller Martin Alvsvåg, som til daglig jobber med supply, rigg og offshore i Sjømannskirken. 

Etter å ha satt seg nøye inn i problematikken rundt forurensning av havet og særlig plastforsøpling, skjønte han imidlertid at arbeidet for et renere hav måtte starte et annet sted enn i havet.

- Dersom alle verdens båter hadde blitt brukt til å samle søppel i havet, hadde det tatt 500 år. Så enorme mengder er det, og det kommer stadig mer. Vi i Rivers.Global mener derfor at innsatsen må konsentreres om å hindre at plasten når havet i det hele tatt. 

 Klikk for stort bildeMiljøengasjement er også solidaritet mener Greåkers elever. De er opptatt av å formidle at plast i havet er mer enn forsøpling og en av våre store miljøutfordringer fremover.  

Elvene forsyner havet med søppel

Martin ber oss se for oss et hus hvor alle vaskene er tette og alle kranene står og renner med fullt trykk.

- Da hjelper det ikke stort å vaske kjellergulvet med en fille. Det viser seg igjen og igjen at store og dyre opprydningsaksjoner langt til havs har svært begrenset effekt. Det som hjelper er å få stengt kranene og derfor er opprydning i elver, langs elvebredder, i lokalsamfunn, på strender og i havneområder en av hovedoppgavene våre.

Rivers.Global mener det er to faktorer som bør være til stede dersom man skal ha en effektiv plastoppsamling; det må være mye plast og den må være lett å få tak i.

- Mellom-Amerika, Sør-Amerika, Afrika, Øst-Europa og ikke minst Sør-Øst Asia har enorme utfordringer knyttet til elver som hvert eneste minutt forsyner verdenshavene med tonnevis av plast og annet avfall. Dette er vi nødt til å få gjort noe med! Og vi bør fokusere på landjorda, det er der vi klarer å være effektive.

 

Kunnskap, avfallshåndtering, panteordninger og opprydninger

Martin vektlegger imidlertid at det ikke finnes noen snarveier til et renere hav og at for å lykkes må man ha mange tanker i hodet samtidig.

- Mange steder er forsøpling av elver og havet et resultat av manglende organisert avfallshåndtering. Det er vanlig å brenne søpla si på sin private eiendom, noe som igjen skaper helsefarlige luftforhold. Så et viktig tiltak er å få på plass en forsvarlig håndtering av søppel. Vi er også opptatt av panteordninger, for penger er et språk som blir forstått over alt. I Norge ligger vi på verdenstoppen, men nå må det jobbes for å få innført pantesystemer globalt, ikke bare på plastflasker, men også på annen type plast. Plast har en reell verdi, ved at prisen på brukt plast følger oljeprisen.

Martin mener det er et område som er viktigere enn alle andre for å oppnå et renere hav.

- Kunnskap og forståelse er en hovednøkkel, for uten den finnes det ikke vilje til hverken opprydning, avfallshåndtering eller panting. Vi i Rivers.Global besøker derfor lokale skoler og informerer om konsekvensene av forsøpling og hva de kan gjøre for å forhindre det.

Klikk for stort bilde  

Innsats i Mekong, Vietnam

Rivers.Global arbeider i den regionen hvor problemene med plast som renner ut i havet er aller størst, nemlig Vietnam i Sør-Øst Asia.

Vietnam regnes som verdens fjerde største forurenser av havet, bare slått av Kina, Indonesia og Filippinene. Det er like stort som Norge i utstrekning, men det bor 95 millioner mennesker der. I tillegg har de en økonomi i rask vekst, så de har både stor produksjon og høyt forbruk av plast.

- I Vietnam må du jobbe sammen med noen for å få til noe. Vi har valgt å jobbe sammen med en organisasjon som heter Misjonsalliansen, som i Vietnam ikke primært driver med misjon, men opererer etter den engelske betydningen av ordet: de har et oppdrag, forklarer Martin.

Prosjektet de samarbeider om heter «Fighting Plastic in Mekong». Mekong er et av verdens største elvedeltaer og påvirkes i stor grad av klimaendringene og utviklingen av havnivået.

- For eksempel har de flere steder måttet gå bort fra risdyrkning og starte med dyrking av sitrongress i stedet, som gir dem mindre økonomisk avkastning. De har arbeidet i landet siden 1996, og har et solid nettverk med kvinnegrupper, velforeninger og skoler. Dessuten har de tett kontakt med lokale og nasjonale myndigheter.

Her kan du lese mer om hva Rivers.Global har gjort å langt i Mekong i 2019.