På tokt i havrommet

nyvigra - Klikk for stort bilde I framtiden skal vi leve av havet, og forskning og kunnskap er viktige for å sikre de globale bærekraftmålene til FN. Biologielevene i 3. klasse har derfor forsket på det biologiske mangfoldet i det lokale havområdet.

Biologi er et svært populært programfag på Greåker og i 3. klasse gjennomfører de biologi-interesserte elevene et todagers marint feltkurs. Målet for feltkurset er å undersøke abiotiske og biotiske faktorer i det marine økosystemet, systematisere arter og å undre seg over ulike arters levevis og tilpasninger. På tokt med Ny-Vigra er en lærerik og sosial ekskursjon!

 

 

Forskning på havrommet

Norge har et ansvar som marin kunnskapsnasjon og må satse målrettet på helhetlig marin forskning. Biologiforskerne fra Greåker får dermed gjennom sin forskning et viktig innblikk i den viktige norske forskningen om havet og vår felles respektert for vår forvaltning av havområder og havressurser. Forvaltning av havområdene er en utfordring som krever bærekraftig miljøforvaltning og ansvarlig utnyttelse av marine ressurser. Dermed har forskningen elevene gjør relevans for framtidens forskning, og det å observere og registrere sine funn blir en smakebit på marine-biologenes arbeidsinnhold.

40595112_2120580488012904_604889196670222336_n - Klikk for stort bilde

Hva skjedde på tokten?

 

Elevene var delt inn i grupper og sekretærene i hver gruppe noterte ivrig da toktleder ga sin orientering om toktet på vei ut Østerelva. Om bord var arbeidsoppgavene konsentrert om tre poster: Skraping, mikroskopering av plankton og måling av abiotiske faktorer. Første stopp var Isegran. Her ble sikt og saltholdighet målt. Elevene fikk i oppdrag å reflektere over resultatene og å sammenligne dem med resultat målt utenfor Foten.  -Hva betyr resultatene for det biologiske mangfoldet?

Vel ute på Lera startet det første bunnskrapet (bløt bunn) og vi målte abiotiske faktorer som vanntemperatur, saltholdighet og siktdybde.

Straks trålposen var vel om bord, sorterte elevene funnet etter arter, og store dyr ble lagt i et akvarium, resten i kar med vann. Noen var kanskje overrasket over artsmangfoldet, men også noe betenkt da malespann, tomflasker og jordbærkurver viste seg å være en del av fangsten!

Toktlederen gjennomgikk funnene og ga elevene innplassering av artene i systematikken (dette er noe som elevene må kjenne til ifølge læreplanen i biologi). Og som biologer flest ble naturligvis funnene registrert av arbeidsomme sekretærer. Det ble gjennomført ett skrap på bløtbunn og ett på hardbunn.

Rundt kl. 13. la båten til kai i Engelsviken. Etter en kort spasertur kom vi fram til Strandstua ved Solviken. Her satte elevene ut garn, trakk strandvad, og dissekerte fisk. Dagen ble rundet av med å systematisere alle artene vi hadde tatt med fra toktet samt å lage en oversiktlig utstilling. I år kunne vi gjøre dette ute i strålende høstvær. Deretter var det tid til å samle gruppene for å skrive feltrapport. Kvelden var satt av til sosial hygge og alle var ikke klare for sengen kl. 24.

Dag 2: Målet for dagen var å undersøke det biologiske mangfoldet i fjæresonen og øvre del av sjøsonen. Kl. 9 var alle klare etter felles frokost. Garnet ble trukket i vindstille vær. Hummer, taskekrabbe og torsk var fangsten. Deretter hadde vi en interessant forelesning om  bla planktonoppblomstring og nasjonalparken, før vi avsluttet dagen med å studere sonering og nedbrytere. Her tok vi også i bruk kasteskarpe for å se på artssammensetningen i fjæra.

 

Det ble også tid til mat og sol

40988449_2120580394679580_4612728973925810176_n - Klikk for stort bilde Naturligvis ble det også lagt inn lunsjpause med strandhugg ved Helleskilen på Onsøy-landet. Været viste seg fra sin aller beste side, så det ble en fin time i vannkanten. Her tok vi også i bruk kasteskarpe for å se på artssammensetningen i fjæra.

På ettermiddagen var årets feltkurset over og før den tid hadde alle bidratt til å sette Strandstua i like god stand som da vi kom! Målene for turen ble innfridd! En todagers samling med forskning under solen var en fin avslutning på en lærerik og innholdsrik skoleuke, men også på et spennende og interessant forskningsprosjekt i biologifaget. Og i beste klisjestil var alle enige om at det hadde vært en strålende tur med blikkstille hav også da vi passerte Strømtangen.