Konkurrerer om Holbergprisen i skolen

Som en av 20 videregående skoler i Norge, er Greåker valgt ut til å delta i Holbergprisen i skolen. Vinneren kåres i juni.

Sammen med faglærere i sosiologi og sosialantropologi, Sigrun Hagen Aasen og Pernille Olaussen, presenterte Birger Berger Holbergprisen i skolen for 60 spente elever torsdag 10. januar. - Klikk for stort bildeSammen med faglærere i sosiologi og sosialantropologi, Sigrun Hagen Aasen og Pernille Olaussen, presenterte Birger Berger Holbergprisen i skolen for 60 spente elever torsdag 10. januar.

Holbergprisen i skolen er en nasjonal forskningskonkurranse for elever på videregående innenfor samfunnsfag, humaniora, juss og teologi. På Greåker er det de rundt 60 elevene som har programfaget sosiologi og sosialantropologi som skal delta.

De kommende 12 ukene skal elevene utarbeide egne forskningsrapporter innenfor et selvvalgt tema. 

- Et av fokusområdene til skolen er den aktive elev. Vi tenkte at det å være med på Holbergprisen bidrar til nettopp dette. Her skal elevene selv få fordype seg i og forske på noe de er interesserte i. I tillegg er samfunnsforskning en del av læreplanen i faget. Vi gleder oss til å følge prosessen og å se engasjerte elever som bidrar til ny kunnskap om samfunnet, sier faglærer Sigrun Hagen Aasen.

Kollega Pernille Marie Olaussen er enig.

- Vi opplever at elevene i våre fag har mange spørsmål til samfunnet de lever i og ved å gjennomføre et slikt forskningsprosjekt, hvor de selv skal være forskere, vil de få muligheten til å finne noen svar. Når prosjektet er over håper vi at de ikke bare har fått innsikt i temaet de velger å fordype seg i, men at de også har blitt enda mer nysgjerrige, kritiske og interesserte. Dette er en virkelig god forberedelse til videre utdanning!

 

Får egen forskerkontakt

En viktig del av konkurransen er at skolen blir tildelt en forskerkontakt. Tre ganger underveis i prosessen vil elevene få besøk av to forskere fra Høyskolen i Østfold.

- Forskningskontakten vil veilede elevene på problemstilling, metode og etiske dilemmaer. Elevene får se hvordan en forsker jobber og hvilke utfordringer han eller hun må ta stilling til. Et av målene med prisen er jo rett og slett at elevene skal bli interesserte i forskning og kanskje velge det som karrierevei senere, sier Birger Berger, førstekonsulent i Holbergprisen. 

Han forteller at elevene gjennom forskningsarbeidet lærer å jobbe frem gode problemstillinger, velge metode, innhente data og koble teori opp mot empiri.

- Elevene får kjennskap til bruk av historiske kilder, fagbegrep og lærer å skrive en drøftende og argumenterende tekst. I tillegg får elevene en forståelse for hva forskning og forskningsresultater er, og kan opparbeide seg en kritisk sans for å evaluere medienes fremstilling av slike resultater.

 

Vinnerne kåres i juni

Resultatet av forskningen skal munne ut i rapporter på rundt 15 sider. Greåker skal sende skolens tre beste rapporter til fagjuryen for Holbergprisen i skolen innen 10. april. Disse konkurrerer så om å bli valgt ut til finalen i Bergen og prisutdeling under Holberguka 4. til 6. juni 2019.

De tre beste elevprosjektene blir premiert med henholdsvis 30 000 kr, 20 000 kr og 10 000 kr. Foruten pengepremier, blir finalistene også invitert som æresgjester til de andre arrangementene under Holberguken.