Ingeniør for en dag

Tall fra SSB viser at stadig færre tenåringer i alderen 15-17 år har jobberfaring. I god tradisjon fikk elevene i 3stuef følge en ingeniør for en dag for å bøte på dette.

Vil ingeniøryrket passe for meg? Hva gjør en ingeniør egentlig? Hvordan ser en vanlig arbeidsdagen ut? Dette og andre spørsmål fikk elevene i 3stuef svar på da de torsdag 16. november fulgte en ingeniør en hel arbeidsdag.

Ekstra hyggelig er det at så mange bedrifter ønsker å bidra til at ungdommen blir kjent med et yrke, bransje og en bedrift. Elevene hadde noen innholdsrike arbeidstimer og i rapportskrivingen kan vi lese om karrierespørsmål som elevene fikk svar på. De kan også melde om at hverdagen for en ingeniør består av særdeles mange møter både om eventuelle utfordringer bedriften står overfor og eventuelle innovasjoner som kan forbedre produksjonen. Med andre ord en lærerik dag, og ungdommen har fått et godt innblikk i hvordan det er å jobbe på produksjon.

Klikk for stort bilde

Trym Håkon var på Borregaard og produksjonsavdelingen og fikk innblikk i kjemi og prosess, mens Torgeir en vedlikeholdsingeniør på Borregaard. Mye av arbeidet til en ingeniør på produksjon innebar å kontrollere de forskjellige områdene, finne løsninger til eventuelle feil og komme med eventuelle forbedringer. Hverdagen består dermed av mange møter mellom de forskjellige avdelingene (vanilin, lignin, etanol osv.), hvor de diskuterer alt fra eventuelle problemer som oppstår på de forskjellige avdelingene, til innovasjoner som skal forbedre produksjonen på fabrikken. Det har vært en lærerik dag, og jeg har fått et godt innblikk i hvordan det er å jobbe på produksjon, sier Trym.

Klikk for stort bilde

Ida og Camilla Emilie har lært masse om produksjon av kabler, ulik bruk av produktet og ulike typer kabler. Personlig ble jeg overasket over hvor dyrt det er å produsere, og hvor lang tid det tar. Ikke bare skal kablene grafisk tegnes, men de skal også produseres og testes gjennom flere prosesser for å kvalitetssikre og teste de. Dessuten føler jeg meg mer åpnet for nye studiemuligheter, sier Ida.

Klikk for stort bilde

Oscar var skygge for bioingeniør Lena Mari Nilsen på avdeling for genteknologi og infeksjonsserologi ved Sykehuset Østfold Kalnes. - Jeg fikk lære om PCR (Polymerase Chain Reaction), og om hvordan man ekstraherer DNA fra bakterier for å påvise mikrober. Det har vært en svært spennende og innholdsrik dag hvor jeg har fått et godt innblikk i hvordan det er å jobbe som bioingeniør i helsesektoren, sier Oscar.

Klikk for stort bilde

Ekstra hyggelig er det at så mange bedrifter ønsker å bidra til at ungdommen blir kjent med et yrke, bransje og en  bedrift.

Vi benytter anledningen til å takke alle arbeidsplasser i Østfold som har åpnet dørene sine og gitt våre ungdommer et innblikk i næringslivet i vårt lokalmiljø.