Harde Fakta om personlig økonomi

Å lære ungdom mestringsstrategier er en god investering for framtiden. De vil ta med seg disse strategiene inn i voksenlivet og kunne mestre både jobb og familieliv bedre.

27337233_1777950652275891_806570633702508402_n - Klikk for stort bilde Nettopp dette tenkte vi var sentralt og inviterte Tone Langbråten og Fredrik Monsen fra Handelsbanken for å  presentere personlig økonomi og mestringsstrategier for at scienceelevene skal ha et godt økonomisk liv.

Personlig økonomi på skolen?

Forskning viser at dårlig økonomivaner går i arv. Ferske tall viser en foruroligende vekst i dyre forbrukslån, inkassosaker og betalingsanmerkninger – spesielt hos unge voksne.

Orden i økonomien forutsetter en god kombinasjon av basiskunnskap om privatøkonomi og sunne økonomiske vaner. Her har skolen et ansvar. I Ludvigsen-utvalgets utredning er konklusjonen klar: Kunnskap om privatøkonomi og forbruk må bli en viktig del av det tverrfaglige temaet Folkehelse og livsmestring.

Flere temaer innen personlig økonomi er bakt inn i dagens læreplaner, hovedsakelig i matte og samfunnsfag. For å løfte disse temaene inn i de respektive fagene på en måte som gir læring utover det rent matte- og samfunnsfaglige, kreves det kompetanse og oppdatert kunnskap om privatøkonomi.

Hva fikk scienceelevene vite?

27655376_1777950295609260_4923041593918145079_n - Klikk for stort bilde Fredrik Monsen og Tone Langbråten fra Handelsbanken presenterte personlig økonomi og mestringsstrategier for at science skal ha et godt økonomisk liv. Ikke skaff deg betalingsanmerkninger og start sparingen nå var to av mange Harde Fakta om personlig økonomi 130 scienceelever fikk høre.

Ikke skaff deg betalingsanmerkninger og start sparingen nå var to av mange Harde Fakta om personlig økonomi 130 scienceelever fikk høre.

For å unngå gjeldsfellen er temaer som budsjettering og god økonomistyring viktig for å unngå gjeldsfellen. Det handler om planlegging, men også om sentrale forbrukerrettigheter for å hevde din rett og ikke bli lurt. Skatteregler, rettigheter i og utenfor arbeidsmarkedet og oppstart av egen bedrift. Etablering i egen bolig – leie eller eie, lån eller egenkapital? Smart sparing og spareplan.

Personlig økonomi er med andre ord Harde Fakta.

Kontakt

Nina Elisabeth Nilsen
E-post
Telefon 69 10 20 88
Mobil 908 77 718
Geir Normann Andersen
E-post
Telefon 69 10 20 54
Mobil 920 93 834