Fysikk som redder liv

De medisinske fysikerne Helene Heier-Baardson og Monica Siksjø viste fysikkelevene hvordan de kan diagnostisere og behandle pasienter.

De medisinske fysikerne Helene Heier-Baardson og Monica Siksjø gjestet fysikkelevene onsdag 16. januar - Klikk for stort bildeDe medisinske fysikerne Helene Heier-Baardson og Monica Siksjø gjestet fysikkelevene onsdag 16. januar

- Vi jobber med bildene legene bruker for å finne ut av hva som feiler pasientene, og optimaliserer fremgangsmåten slik at vi får best mulige bilder med lavest mulig dose stråling. I tillegg kontrollerer vi alt det strålemedisinske utstyret, som CT og røntgenmaskiner, fortalte Helene Heier-Baardson og Monica Siksjø.

De var invitert for å vise fysikkelevene på Vg1 og Vg2 hvordan de benytter fysikk i den praktiske, medisinske hverdagen på et sykehus.

Helbredelse og risiko

Helene Heier-Baardson og Monica Siksjø har begge en mastergrad innen medisinsk fysikk og jobber på Kalnes sykehus. De forklarte at selv om stråling og røntgen har revolusjonert behandlingen av mange sykdommer og gjort det lettere å diagnostisere tilstander, så er det forbundet med en viss risiko.

- Av og til skjer det at det blir gitt for høye doser med stråling eller at man bestråler et foster uten å mene det, og da må vi gjøre stråleberegninger for å anslå hvor stor skade strålingen kan ha ført til og hva konsekvensene kan bli, forklarte Heier-Baardson.

Hun forklarte teoretiske beregninger for reduksjon av strålefare for alfa- beta- og gammastråler, og viste bilder av skader som oppstår når stråledosen feilberegnes.

- Vi driver opplæring av alle ansatte på sykehuset om strålevern, for det er det kun radiografer og leger som har det i utdanningen sin. Men selv de har lite kunnskap om stråling i forhold til det vi har. Derfor underviser man også en god del når man jobber som medisinsk fysiker på et sykehus.

Helene Heier-Baardson viser eksempler på ulik bruk av røntgen i diagnostiseringen og behandlingen av pasienter - Klikk for stort bildeHelene Heier-Baardson viser eksempler på ulik bruk av røntgen i diagnostiseringen og behandlingen av pasienter

 

Praktiske eksempler gjør faget mer spennende

- Det var et interessant foredrag, hvor vi blant annet lærte hvor viktig det er å ta hensyn til stråledoser. Det at pasienten blir radioaktiv etter stråling visste jeg ikke fra før av. Jeg trodde bare strålene gikk i en retning og at det kun var pasienten som ble bestrålt. Nå vet jeg at det er fordi strålingen også går ut i omgivelsene at tannlegene og radiografene går ut av rommet, sier Christian Aron Vea.

Medelev Kay Sindre Åshaug Lyngdal nikker og er enig.

- Det er lettere å bli interesserte i fysikk når vi får vite hvordan det blir brukt.

De synes fysikk har et ufortjent dårlig rykte.

- Fysikk er et veldig interessant og nyttig fag. Det gjør at vi forstår hvordan mye i hverdagen henger sammen og er egentlig et veldig praktisk rettet fag. Man får en annen tenkemåte på ting, i hvert fall gjør jeg det, sier Vea.

Fysikk er et nyttig fag mener Christian Aron Vea, Kay Sindre Åshaug Lyngdal og Jesper Norsted - Klikk for stort bildeFysikk er et nyttig fag mener Christian Aron Vea, Kay Sindre Åshaug Lyngdal og Jesper Norsted