Felles studiedag for ungdomsskoler og videregående skoler i Sarpsborg 12. november 2018.

Førstkommende mandag møtes 450 lærere fra ungdomsskolene og de videregående skolene i Sarpsborg på Quality Hotel Sarpsborg.

medarbeidere_hvitbakgrunn - Klikk for stort bilde

Skoleeierne Sarpsborg kommune og Østfold fylkeskommune har ønsket å legge til rette for å skape en god kultur for å samarbeide i de gjennomgående fagene. Felles studiedag skal handle om å utvikle en vurderingskultur og en vurderingspraksis som har læring som mål. Lærerne skal videreføre arbeidet med å utvikle en skole for alle ungdommer ved å få påfyll av ny kunnskap, dele god praksis og utvikle kollektiv kompetanse.

 

Temaet for felles studiedag er vurdering for læring, vurderingspraksis og livsmestring. Hvordan henger læring og psykisk helse sammen? Hvordan kan vi jobbe mer bevisst med dette og hvilken betydning har det for undervisningen og vurderingssituasjonene? Hvilke endringer må vi gjøre i undervisningen for å møte behovene til alle de ungdommene som mottar opplæring av oss hver dag? Hvordan motvirke stress og press som er negativt for læring?

 

Program for felles studiedag finner du her.