Elevundersøkelsen 2018

Elevundersøkelsen fra utdanningsdirektoratet gjennomføres i november. Vi oppfordrer alle elever til å delta og til å ta seg tid til å tenke gjennom hvert enkelt spørsmål. Resultatene blir brukt av både lærere, ledere, elever og skoleeier for å utvikle skolen og skape en enda bedre hverdag for den enkelte.Gode fremtidsutsikter for byggfagselever 5 - Klikk for stort bilde

Det er obligatorisk for skolen å gjennomføre undersøkelsen. Resultatene fra elevundersøkelsen gir oss viktig informasjon om hvordan elevene opplever skolehverdagen. Skolen bruker resultatene til å avdekke eventuelle utfordringer, slik at vi kan sette inn treffsikre tiltak der det er nødvendig. Resultatene brukes også i dialog med skoleeier og legger grunnlag for skolens langsiktige mål og valg av utviklingsområder. Derfor er det viktig at vi får høy deltagelse og ærlige svar!

Resultater fra elevundersøkelsen på skolenivå offentliggjøres på https://skoleporten.udir.no/

For klasser i voksenopplæringen gjennomføres det en egen undersøkelse.

utdanningsdirektoratets nettsider finnes det mer informasjon:

Informasjon til elever

Informasjon til foresatte

Spørsmålene i elevundersøkelsen