Digitaliseringsministeren tok vikartime

Onsdag 21. august holdt digitaliseringsminister Nikolai Astrup en forelesning for sciencelinja om den digitale revolusjonen vi er midt oppe i. Elevene imponerte ham med sine våkne spørsmål og egne digitale prosjekter.

Klikk for stort bildeNikolai Astrup synes det var stor stas å få forelese om digitaliseringen av samfunnet for scienceelevene.

I salen satt de fire Vg1- og Vg2-klassene på sciencelinja. Elevene jobber med innovasjon, teknologi og realfag til daglig, og digitaliseringsministeren ga uttrykk for at det var spennende for ham å være vikarlærer på science.

-  I veldig mange deler av samfunnet skjer utvikling ved å definere den ønskede løsningen. Dersom man i stedet definerer problemet som må løses, vil man ha et åpent sinn når det kommer til den beste løsningen. Til det trenger vi sånne som dere, som ikke bare jobber med realfag, men også med entreprenørskap. Som lærer hvordan man kan sette ideer ut i livet, og  hvordan disse kan bidra til å løse utfordringer i samfunnet. Det er det vi trenger mer av og det er derfor jeg er så glad for å være her i dag!, sa Astrup.

Klikk for stort bildeAstrup møtte også Vg2-science sin ungdomsbedrift og fikk pitchet ideen deres på vei inn i forelesningssalen.

 

 

Elevenes egne digitale prosjekter imponerte

Før selve forelesningen begynte fikk elevene vist frem digitale  prosjekter de selv har utviklet. Forrige skoleår bygget og kodet elevene roboter i faget Teknologi og forskningslære, og Nikolai Astrup ble gira over det han fikk se; programmerte biler, klokker og edderkopper.

- Det er inspirerende for meg å se de tingene dere har laget. Det ble sagt at de ble laget før sommeren, så jeg kan bare glede meg til å komme tilbake om ett år og se hva dere da har laget, når dere allerede nå har kommet så langt.

Klikk for stort bildeEn programmert edderkopp var blant prosjektene ministeren fikk se

 

 

 

Omstilling i norsk arbeidsliv

Astrup foreleste blant annet om viktigheten av endringsvilje og omstilling i fremtidig arbeidsliv.

- Hvis vi fortsetter sånn som i dag, må en av tre unge mennesker utdanne seg innen helse- og omsorgsfag i fremtiden.  Det er veldig bra at folk utdanner seg innenfor disse yrkene, men det er ikke bærekraftig at en av tre gjør det. Derfor må teknologi inn i alle deler av samfunnet. Det vil ikke bli færre jobber, men andre jobber og alle må være forberedt på å jobbe med digitalisering og teknologi på en eller annen måte.  

Etter foredraget hadde elevene flere kritiske og etiske spørsmål rundt teknologi og  samfunnsutvikling: Hvordan vil kunstig intelligens påvirke jobbmiljøet? Hva tenker du om EUs rolle rundt disse store tech-gigantene? Vil det være mulig å få lønna si i kryptovaluta? Og hvordan vil 5G og stråling påvirke dyrevelferden?

Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde