Endring av fag (slutte, bytte, fritak)

Når en elev er tatt inn til opplæring i videregående skole, er han/hun tildelt en fulltidsplass, og har rett til å følge undervisning i full uke. Hvis det er ønsker om å endre på fagsammensetningen, redusere antall fag eller på annen måte endre skoleløpet ditt, må eleven søke om dette. Hvordan dette skjer, er avhengig av situasjonen. Se under hver overskrift for mer informasjon.

Endring av fag