Avlønning for turer og ekskursjoner

Turer og ekskursjoner som går ut over tidsrammen i lærerens arbeidsplan, og der læreren har ansvar for elever, avlønnes etter bestemmelsene i SGS1010.

Les om avtaleverket, særavtalen SGS1010 hos KS.

Se også egen side om retningslinjer for faglige turer og ekskursjoner med elever.

SGS1010