Innrapportering av fast overtid

En lærerstilling kan ikke innrapporteres høyere enn 100% i forhold til fastlønn. Ved stillingsplanlegging går ikke alltid dette opp, noe som kan føre til at du som lærer underviser fast litt utover 100%. Da trer disse rutinene inn.

  • Raskest mulig etter skolestart avtaler læreren med nærmeste leder hvilket fag som skal utøse overtid. Årsramme i valgt fag har ingen økonomiske konsekvenser.
  • Det valgte faget legges i fag- og timefordelingen med en negativ rad slik at stillingen kan rapporteres til HR på 100%.
  • Prosentdelen i den negative raden omregnes samtidig til et antall undervisningstimer.
  • Læreren avtaler med nærmeste leder hvilke av årets planlagte undervisningstimer som faktisk er disse overtidstimene. De avtalte timene skal avholdes for at det skal kunne rapporteres til lønn. Det vil si at de ikke rapporteres dersom de bortfaller på et tidspunkt der 14 dagers varslingsfrist nedfelt i arbeidstidsavtalen overholdes.
  • Avholdte overtidstimer etter denne avtalen rapporteres til lønn to ganger i året. Lærer fyller da ut rapportskjema (XLSX, 22 kB) som leveres til Tone Rosnes innen frist.
    • Frist høstsemester: 25. november
    • Frist vårsemester: 22. juni

Kontakt

Grete Normann Tofteberg
E-post
Telefon 69 10 20 11
Mobil 948 22 190
Tone Sidsel Rosnes
Økonomi- og personalrådgiver
E-post
Telefon 69 10 20 14
Mobil 994 25 913