Arbeidsavtale og arbeidsplan

Alle ansatte skal ha en arbeidsavtale ved tiltredelse av en stilling. I tillegg utarbeides det en arbeidsplan for hver enkelt lærer hvert skoleår. Skoleårets arbeidsplan tar utgangspunkt i timeplanen og fag- og timefordelingen og avtales med nærmeste leder i begynnelsen av skoleåret.

Utgangspunktet for læreres arbeidsplan er det sentrale avtaleverket mellom partene, SFS2213.

Antall undervisningstimer i fag er en konsekvens av de enkelte fagenes årsrammer (Se vedlegg 1 i SFS2213) og lærerns fag- og timefordeling.

Følgende rutine følges ved overgangen mellom skoleårene:

 • Juni: Personalleder orienterer lærerne om tentativ fag- og timefordeling for kommende skoleår.
   
 • Ca en uke før skolestart: Timeplanen publiseres på nettsidene, det er forbehold om endringer.
   
 • Skoleuke 1-2: Personalleder har en samtale med læreren, det avtales ramme for tilstedeværelse (29 timer i 100% stilling). Dersom fag og timefordelingen ser ut til å vise over 100% stilling, gjøres avtale om "overtidsfag", jfr. Innrapportering av fast overtid. Lærer markerer sin tilstedeværelse i Outlook-kalenderen.
   
 • Skoleuke 2-4: Korrekturlesing og kvalitetssikring av fag- og timefordeling gjøres av ass.rektor, avdelingsledere og personalrådgiver før signering av rektor og oversending til HR-avdelingen.
   
 • Ca skoleuke 5: årets fag- og timefordeling legges i signert form i lærerens posthylle.

Arbeidsplaner kan bli endret gjennom skoleåret. I slike tilfeller gjelder bestemmelsene i SFS2213 om 14 dagers varslingsplikt.