I ukene frem til sommerferien blir det en kombinasjon av klasseromsundervisning og digital hjemmeundervisning. Planer for alle utdanningsområder finner du under. 

    

Regjeringen har bestemt at alle skoler skal åpne igjen i løpet av kommende uke, det vil si fra mandag 11. mai og de påfølgende skoledagene. Det gjelder også for oss på Greåker vgs.  

hender holder kulepenn og jobber på PC

Nytt 21. april: Regjeringen har bestemt at alle muntlige, muntlig-praktiske og praktiske eksamener i videregående skole avlyses våren 2020.

Nytt 7. april bestemte regjeringen at YRKESFAGELEVER på VG2 og VG3 skal kunne komme tilbake på skolen 27. april. ALLE ANDRE (VG1 yrkesfag, musikk, science, studiespesialisering, påbygg, kombinasjonsklassene og voksenopplæringen) skal fortsette med digital hjemmeundervisning inntil regjeringen bestemmer noe annet.

Nytt 03. april: Viken fylkeskommunes ordning med digital undervisning på de videregående skolene fortsetter også første uke etter påske.


- Vi er inne i en situasjon nå som krever en nasjonal dugnad for å redusere smitteutbredelsen av korona. Derfor tar Viken fylkeskommune nye grep og fra og med i morgen fredag 13. mars flyttes all opplæring på de videregående skolene over på digitale arenaer. Elevene skal dermed ikke møte fysisk på skolen frem til påske, sier fungerende fylkesrådsleder Halvard Ingebrigtsen.  

 Fylkesadministrasjonen gjør løpende vurderinger av hvilke tiltak som skal iverksettes for å redusere smittefaren og varsler at det i løpet av dagen vil bli tatt nye grep for skolene spesielt. Ny informasjon blir publisert her.  

La oss vise deg en film om hvilke utdanningstilbud vi har og hvordan det er å være elev her på Greåker.

  

Torsdag 30. januar skal elevene ut å jobbe, selge lodd og plukke plastsøppel i standkanten – alt til inntekt for Rivers.Global.   

Elevene har stemt frem den norske, frivillige miljøorganisasjonen Rivers.Global som nytt og felles solidaritetsprosjekt for Greåker vgs. de kommende årene. Sammen med dem skal vi engasjere oss i arbeidet for et renere hav.

    

Her er elevene som sammen med skolens ledelse skal jobbe med viktige saker av betydning for skolehverdagen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi ønsker nye og tidligere elever velkommen første skoledag 19. august. Her finner du informasjon om bl.a. oppstarten, fagvalg, buss og foreldremøter.