Fravær

Her har vi samlet spørsmål som ofte stilles om fraværsregelen i videregående skole.

Fravær