Sosialfaglig rådgiver

Birgitte Antonsen hjelper deg når du møter problemer og utfordringer knyttet til økonomi eller hjemmeforhold.

Du finner sosialfaglig rådgiver i elevtjenestens lokaler ved siden av kantina.

Birgitte Antonsen er utannet sosionom og hjelpe deg når du trenger råd og veiledning knyttet til forhold utenfor skolen, som kan få konsekvenser for skolegangen din.

Sosialfaglig rådgiver hjelper deg med:

  • utfordringer som går utover opplæringen
    • Personlige vansker
    • familie/relasjoner/hjemmeforhold
    • økonomi/bolig
    • jobbsøk

Taushetsplikt

Hver enkelt i elevtjenesten har taushetsplikt om opplysninger, hjemmeforhold, sykdom eller spørsmål av privat karakter. Slik informasjon kan ikke bringes videre før samtykkeerklæring fra elev og/eller foresatte foreligger.

Kontakt

Birgitte Antonsen
E-post
Telefon 69 10 20 34
Mobil 992 05 809