Samlet inn 110 000,- til Rivers.Global

Pengene skal gå til opprydding av plast i Vietnam, og er samlet inn gjennom SOL-aksjonen og SOL-konserten. Tre jenter, en gutt og en mann foran Greåker skole. Mannen holder en gavesjekk i hånda.  - Klikk for stort bildeF.v. Thea Malen Helle Syversen, Martine Sogn Larsen, Martin Alvsvåg, Sander Nicolai Andersen og Helene Gerd Larsen. Tone Reiten  

Rivers-Global ble høsten 2019 stemt frem av elevene som Greåkers nye solidaritetsprosjekt. Organisasjonen jobber for et renere hav uten plast og har sine første prosjekter i Mekong, Vietnam.

Gjennom høsten og vinteren har elevene arrangert solidaritetskonsert i regi av musikklinja, plukket plast på stranden, solgt lodd og arbeidet til inntekt for solidaritetsaksjonen.

 

Rørt over innsatsen

Litt senere enn planlagt pga. koronasituasjonen, kom endelig dagen hvor SOL-komiteen kunne overrekke verdisjekken til Martin Alvsvåg.

- Jeg var ikke innstilt på et slikt beløp. Jeg trodde på grunn av situasjonen at det ble et helt annet beløp, så akkurat nå ble jeg litt satt ut. Dere har gjort en fantastisk innsats, helt utrolig!, sa en svært takknemlig og rørt Martin Alvsvåg.

- Vi skal gjøre vårt beste for at pengene blir brukt godt. For, som dere vet, kan jeg ikke tenke meg noe viktigere enn havet, som er vår største kilde til rent vann, ren luft, det er en karbonfanger av dimensjoner og et matfat som er helt fantastisk. Så hvis vi ødelegger havet, da ødelegger vi vår fremtid. Så enkelt er det. At dere har bidratt så til de grader her, det gjør meg stolt og glad.

 

Skal produsere og installere plastoppsamler i Vietnam

Martin Alvsvåg og resten av styret i Rivers.Global har allerede bestemt hva de ønsker å bruke pengene til. I et elvedelta litt sør for Hanoi er de i ferd med å etablere et prosjekt sammen med en annen organisasjon.  

- Akkurat nå jobber vi med å utvikle en plastoppsamler som skal fange opp plast i forurensede elver i Vietnam. Det skal være en oppsamler som bruker strømmene i elva til å samle plast hele døgnet inn i en stor not, som blir heist opp og tømt i en lastebil når den er full, forklarer han.

 

Takknemlig SOL-komité

Thea Malen Helle Syversen har ledet SOL-komiteen, som ellers består av Helene Gerd Larsen, Sander Nicolai Andersen og Martine Sogn Larsen. Disse fire har funnet sponsorer, ordnet premier, organisert loddsalg, funnet alternative aktiviteter for innsamling av penger og markedsført aksjonen.

De er ikke i tvil om at saken de jobber for er viktig.

- Havet er veldig viktig, som Martin hele tiden påpeker. Hvis vi ikke redder havet, så redder vi ikke fremtiden. Havet er viktig for oss og kommende generasjoner, konkluderer Thea.

- Vi vil gjerne takke alle elever som bidro til å samle inn penger til en god sak, alle som kjøpte lodd, sponsorer og selvfølgelig Rivers.Global. Det er en liten organisasjon og det er kult å være med og hjelpe dem frem fra starten av. Alle i Rivers.Global er frivillige, så da vet vi at pengene vi samler inn går rett til opprydding av plast i havet, sier Sander.

Til toppen