Forsket på læring

Elevene i 1. klasse studiespesialisering har gjennomført et tverrfaglig forskningsprosjekt om læring, læringsmiljø, hukommelse og intelligens.To jenter og en PC-skjerm - Klikk for stort bilde 

I høst startet vi opp tre nye linjer innenfor studiespesialisering, med hver sin profil: Livsvitenskap realfag, livsvitenskap samfunnsfag og teknologi og forskning. Den siste tiden har klassene jobbet tverrfaglig med begrepet læring og forsket på læringsstrategier, intelligens og hukommelse. Hver linje tilnærmet seg temaet på sin unike måte.

Elevene har hatt problemstillinger som "Hva hemmer og fremmer læring i et læringsmiljø?", "Hvordan kan det psykososiale påvirke læring?" og "Hvordan lærer jeg best?"

Linjen Livsvitenskap med realfag forsket på egen læring og hvilke læringsstrategier som fungerer best for den enkelte innenfor ulike fag. Livsvitenskap med samfunnsfag hadde en bredere og mer overordnet tilnærming, og så blant annet på hva hukommelse er og hvordan den fungerer. Teknologi og forskning hadde fokus på nyttige læringsstrategier i ulike fag.

Som en kick-start på forskningen, holdt superstudent Olav Schewe et foredrag om hvordan man kan lære mer effektivt og oppnå bedre resultater.

Elevene har fått verdifull kunnskap og innsikt de har stor nytte av i sin egen læring i alle fag. Det har vært gøy for klassenes lærere å følge det store engasjementet elevene har vist. Å få gå i dybden på tvers av fag gir glede i læring!  

Til toppen