Trenger du hjelp med eksamen?

Nina Klannerud kan hjelpe deg med spørsmål du har om eksamen enten du skal ta eksamen som elev eller privatist.

Eksamensansvarlig kan hjelpe deg med eksamen. Nina gir deg veiledning og opplysninger vedrørende eksamen eller eksamensrett. Nina har kontor ved resepsjonen.

Det er to eksamensperioder i året, i november/desember og mai/juni. De fleste eleveksamener gjennomføres på våren. De mest vanlige eksamensformene er skriftlig, muntlig og muntlig-praktisk. Hvis du har behov for særskilt tilrettelegging i forbindelse med eksamen, kan du søke om dette før 1. oktober:

Her finner du søknadsskjema

Frist høsteksamen: 15. oktober

Frist våreksamen: 15. april

Eksamen

Kontakt

Nina Irene Klannerud
E-post
Telefon 69 10 20 17
Mobil 415 68 703