Fagvalg vg2 og vg3 studiespesialisering

På Vg2 skal du ha 3 programfag i tillegg til matematikk. Ut fra fagvalget ditt får du tildelt et programområde, enten språk-samfunnsfag-økonomi eller realfag.

Programområde realfag for studiespesialisering
Programområde realfag for studiespesialisering
Programområde realfag Vg2 Vg3
Matematikk, realfag 5 5
Matematikk, samfunnsfag 5 5
Fysikk 5 5
Biologi 5 5
Kjemi 5 5
Geofag 5 5
Informasjonsteknologi 5 5
Teknologi og forskninglære 5 5

 

Programområde språk, samfunnsfag og økonomi for studiespesialisering
Programområde språk, samfunnsfag og økonomi for studiespesialisering
Programområde språk, samfunnsfag og økonomi Vg2 Vg3
Engelsk: Internasjonal engelsk, Samfunnsfaglig engelsk, Litteratur engelsk 5 5+5
Fremmedspråk: Tysk, Fransk og Spansk 5*
Kultur og kommunikasjon 5 5
Reiseliv og språk 5 5
Historie og filosofi 5 5
Politikk og samfunn: Sosiologi og sosialantropologi, Politikk og menneskerettigheter, Sosialkunnskap 5 5+5
Næringslivsøkonomi: Økonomistyring, Økonomi og ledelse 5 5
Samfunnsøkonomi 5 5
Medie- og informasjonskunnskap 5 5
Psykologi 5 5
Markedsføring og ledelse 5 5
Rettslære 5 5
Entreprenørskap og bedriftsutvikling: Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1 og Bedriftsutvikling, Innovasjon og internasjonalisering 2 5 5

*Tilbudet er et fylkeskommunalt digitalt tilbud.

Valg av programfag:

Innenfor samme programområde må du velge fordypning innen 2 programfag. Dvs innen et av programområdene må du velge 10 + 10 timer. Det tredje faget kan være oppfølging av ytterligere et fag fra Vg2 eller et nytt fag i Vg3. 

Du som ikke har hatt 3 år med fremmedspråk (fransk, spansk, tysk) i ungdomsskolen, må ha fremmedspråket tysk av programfag II i vg3, som fortsettelse av fellesfaget ditt. Det betyr at du bare kan ha de to programfagene på programområdet ditt i vg3.

Tilleggspoeng for realfag:

 • Vg2: 0,5 tilleggspoeng dersom du velger noen av fagene matematikk R1 eller S1, fysikk 1, kjemi 1, biologi 1, teknologi og forskningslære 1 og/eller IKT1.
 • Vg3: 1 poeng for matematikk R2 og fysikk 2
 • 0,5 poeng for fagene matematikk S2, kjemi 2, biologi 2, teknologi og forskningslære 2 og/eller IKT2.
 • Man kan maksimalt få 4 tilleggspoeng på Vg2 og Vg3.

Tilleggspoeng for språkfag:

 • Alle språkfag  på nivå I og II som man velger i tillegg til obligatorisk språklig fordypning, med unntak av Internasjonal engelsk og Reiseliv og språk, gir 0,5 tilleggspoeng.
 • Alle språkfag  på nivå III som man velger i tillegg til obligatorisk språklig fordypning, med unntak av engelsk og reiseliv, gir 1 tilleggspoeng.
 • Man kan maksimalt få 4 tilleggspoeng på Vg 2 og Vg 3

Oppsummering:

 • Alle skal velge 3 programfag (4 for de som velger programfag matematikk R1 eller S1)
 • av programfagene må være innenfor samme programområde og må velges både på Vg2 og Vg3.
 • Velger du realfag eller språkfag (ikke engelsk) vil du få ekstrapoeng (0.5 poeng per fag på Vg2) som legges til når du skal regne ut din gjennomsnittskarakter.
 • Lytt både til hode og hjerte når du skal velge programfag.