Knutepunktskole

Greåker er en skole tilrettelagt for blinde og svaksynte elever.

Som knutepunktskole tilbyr vi opplæring tilrettelagt for blinde og svaksynte elever med ulike behov. Elevene er tatt inn ved ett av skolens studietilbud, eller på studietilbud ved samarbeidsskole i nærområdet, og undervisningen gis i klasser med vanlig størrelse eller i mindre grupper. Skolen har hatt flere blinde og svaksynte elever de siste 25 årene, og flere av skolens lærere har god kunnskap om elevenes læringsbetingelser og behov for tilrettelegging. Skolen har egen synspedagog som har ansvar for oppfølging og tilrettelegging for elevene.

Organisering og tilrettelegging

Undervisningen ved Greåker vgs. er tilrettelagt for blinde og svaksynte elever og organiseres i ordinære klasser. For at blinde og svaksynte elever skal fungere og være inkludert i en ordinær klasse, trengs det kunnskap om deres situasjon. Ved Greåker vgs. legger vi vekt på at opplæringen for elever med denne funksjonshemningen skal være godt planlagt - og hver enkelt skal få en tilrettelegging av undervisningsstoffet.

Greåker vgs. har inngått en samarbeidsavtale med Stat. Ped Sørøst fagavdeling syn.

Knutepunktskole

La deg inspirere og se hvordan Greåker fungerer som knutepunktskole

Kontakt

Dag Frode Bråthen Hultengreen
E-post
Telefon 69 10 20 26
Mobil 997 41 981
Trude Myrvold Kruse
E-post
Telefon 69 10 20 20
Mobil 936 52 888