Virtuelle bedriftsbesøk

I samarbeid med Inspiria har vi utviklet et konsept å flytte opplæringen utenfor klasserommet ved hjelp av digital teknologi. Her skal kunnskap være en viktig brikke i forberedelse til industri 4.0 og Innovasjon Norges satsninger i Drømmeløftet

Skandinavien Science Cluster er en del av et interreg-prosjektet ledet av Inspiria og Borregaard på norsk side, med tilsvarende samarbeidspartner i Sverige.

Formålet for oss på Sciencelinja er å bruke prosjektet til å spre kunnskap og interesse for realfag samtidig som ungdom blir kjent med næringslivet i Østfold. Dette arbeidet gjøres gjennom bruk av digital teknologi som både app og VR.

I Skandinavien Science Cluster har vi på sciencelinja utarbeidet undervisningsopplegg i realfagene «av ungdom for ungdom». Våre scienceelever vil gjerne ta undervisningen ut av klasserommet, og gjennom å bruke lokalt arbeidsliv og bedrifter i nærmiljøet (Nexans, Borregaard og Sykehuset i Østfold) har scienceelvene nettopp utviklet innovative undervisningsopplegg ”av ungdom for ungdom".

Ved at elevene gjør praktiske øvelser utenfor klasserommet øker forståelsen av vårt livsgrunnlag (skole-arbeidsliv). Oppgavene som er utarbeidet viser samspillet mellom realfag og kreativitet som metode. For å skape nye arbeidsplasser og arbeidsmuligheter er det viktig at kreativitet stimuleres. Forskning viser at om 15 år har 65 % av dagens jobber være borte. For å spre dette arbeidet vil Inspiria og Innovatum utvikle lærerkurs med innhold fra prosjektet «av ungdom for ungdom».
Klikk for stort bilde

Ved å fokusere på realfag og entreprenørskap er poenget å skape nye ideer eller å utvikle allerede eksisterende. I dette prosjektet har elevene blitt eksponert for de mulighetene ny teknologi gir for å skape interesse for deres fremtidsmuligheter i et jobbmarked. De har fått arbeide med f.eks. APP og VR. For å møte eller for å skape en fremtidig arbeidsplass mener vi på sciencelinja at følgende egenskaper og ferdigheter er viktige:

  • Kritisk tekning og problemløsning
  • Skape, vedlikeholde og utnytte NETTVERK
  • Håndtere endringer
  • Entreprenørskap og initiativ
  • Effektiv og korrekt muntlig/skriftlig kommunikasjon
  • Digitale ferdigheter
  • Nysgjerrighet og fantasi
     

Disse egenskaper og ferdigheter er noe som trekkes med videre i ulike kurs gitt av våre samarbeidspartnere. Vi har brukt anerkjente metoder som fremmer dybdelæring og kreativitet. Prosjektbasert læring og anvendelighet står i fokus. Vi bruker flere frameworks metoder som brukes mye i næringslivet, for eksempel Design Thinking, og løser problemer som handler om aktuelle utfordringer i verden. Eksempler på dette er tverrfaglige prosjekter og innovasjonscamper rundt temaer som: Design Your future, Smart City, innovativ helseteknologi, smart teknologi, smart energi, BIG DATA, gravity light, LEAN oppstart, LEAN Moonwalk, generasjon relasjon, plastikk i hav rommet, osv.

På den måten knytter vi entreprenørskap sammen med realfag og internasjonalisering. Elevenes ferdigheter øker for å møte framtidige utdanninger og et næringsliv. Skills næringslivet trenger i INDUSTRI 4.0 og områdene fra Innovasjon Norges Drømmeløft er utgangspunktet for tverrfaglige innovasjonscamper og problemløsningscases: Kabel på fastlandet til Mallorca, Nexans (matematikk, biologi, kjemi, fysikk og EB) og Biofysikk på Kalnes sykehus (biologi, kjemi, fysikk og EB), Nasjonalparken som læringsarena, E-Smart-Systems, droner og smart energi, NCE og smarte byer, MakerSpace, roboter, droner og VR.

Kontakt

Geir Normann Andersen
E-post
Telefon 69 10 20 54
Mobil 920 93 834
Nina Elisabeth Nilsen
E-post
Telefon 69 10 20 88
Mobil 908 77 718