Scienceshow og forskerdag

Dagens og fremtidens samfunn er helt avhengig av at flere mennesker får teknologisk eller realfaglig kompetanse. Derfor synes vi det er viktig å bidra til at flere unge velger en teknologisk eller realfaglig utdanning.

Klikk for stort bildeAllerede i 2009 fikk Greåker er som eneste videregående skole i landet tildelt Norsk Industris realfagpris. I statuttene for prisen het det at: "Målet med prisen er å premiere skoler som tenker nytt i forhold til å øke interessen for realfag og teknologi hos barn og ungdom.

Slik heder og ære forplikter naturligvis, og vi på Greåker arbeider derfor hver dag med dette. Vi lever etter leveregelen om å gjøre realfagene inspirerende og engasjerende, og ikke minst relevant. Vi synes det er viktig å vise fram hva man kan anvende realfagene til.

De neste innovasjonene som Norge skal leve av ligger nemlig i realfagene. Dermed ønsker vi å rekruttere flere til realfag og vi vil at unge mennesker skal oppleve gleden i realfag og science.

Hvert år tilbyr vi ulike scienceshow til barne- og ungdomsskoler rundt om i Østfold, og vi tilbyr også scienceshow til ulike bedrifter og konferanser. Det er bare å ta kontakt.

Vi har også den årlige Forskerdagen der vi rundt på skolen viser fram alt det spennende som fagene matematikk, biologi, fysikk, kjemi, geografi, naturfag, teknologi og forskningslære har å by på. Til Forskerdagen inviterer vi også elever fra ungdomsskolene, og ikke minst er det en fin innblikk i realfag for alle vg1-elever som skal velge programfag til valg.

Her kan du se tidligere arrangement på Greåker:
 

Kontakt

Dag Berg Svendsen
E-post
Telefon 69 10 20 62
Mobil 908 56 629
Nina Elisabeth Nilsen
E-post
Telefon 69 10 20 88
Mobil 908 77 718