Internasjonalisering

Internasjonalisering på Greåker videregående skole har lange tradisjoner!

Klikk for stort bilde

Hvorfor samarbeide internasjonalt?

På Greåker har vi god erfaring med at internasjonalisering har en positiv effekt på både lærere og elever. Det gir oss nye perspektiver, holdninger, kunnskaper og ferdigheter som er viktige å ha med seg videre i livet. St. meld. Nr. 14 sier at alle i norsk skole skal få ta del i internasjonalt relevant fagkunnskap og samtidig lære om språk og kultur. Internasjonalisering av skolen og internasjonalt samarbeid i skole og opplæring er også forankret i Læreplanverket. 

Den politiske og faglige begrunnelsen for disse målene om internasjonalisering er at kunnskap er internasjonal, og at verken det gode samfunn eller skolen kan utvikle seg uten å ta inn over seg det som skjer faglig, politisk og kulturelt i resten av verden. Dette dreier seg både om kunnskap om organisering av skolen og faglig kunnskap om alt fra samfunnsforhold til fysikk.

Internasjonalisering kan bidra til:

  • kunnskap om språk og kultur,
  • pedagogisk utvikling,
  • læringsmotivasjon og verdier og internasjonalt medansvar.

I tillegg får elevene kunnskap om mulighetene de har på det internasjonale arbeidsmarkedet, noe som igjen kan bidra til økt motivasjon til å  fullføre fagbrevutdanningen.

Prosjekter på Greåker vgs

På Greåker har vi lange tradisjoner med arbeid med skoler i El Salvador og Guatemala. Dette arbeidet startet i nært samarbeid med Kirkens Nødhjelp, og mange lærere og elever har besøk våre ulike skoler i Mellom-Amerika. I dag merker du samarbeidet gjennom musikklinjas lange tradisjoner til å arrangere SOL-konsert.

Greåker videregående skole har samarbeid med mange land, for det meste i Europa. Noen prosjekter er støttet av offisielle utvekslingsprogrammer, mens andre er finansiert ved hjelp av Østfold fylkeskommune og midler fra skolens eget budsjett.

sciencelinja er nettopp internasjonalisering valgt som et av tre grunnpilarer der realfag, entreprenørskap og internasjonalisering er ingrediensene i suksessoppskriften bak linja. Elevene skal arbeide med entreprenørskap, realfag og internasjonalisering på sciencelinja.

Internasjonaliseringen startet for alvor i 2013. I løpet av de kommende årene skal våre lærere og elever samarbeidet med Sverige, Tyskland, Nederland, Skottland gjennom et Comenius-prosjekt om ReThinking Energy. Samarbeidet favner alle fag på sciencelinja og inkluderer mange personer. Du kan lese mer om Re Thinking Engergy og se bilder, filmer og tekst.

De siste årene har vi på samarbeidet med Inspiria i interregprosjektet Skandinavien Science Cluster. Skandinavien Science Cluster er en del av et interreg-prosjektet ledet av Inspiria og Borregaard på norsk side, med tilsvarende samarbeidspartner i Sverige. Du kan lese mer om Skandinavien Science Cluster på prosjektets egen nettside eller på vår egen omtale av prosjektet.

Framover

Det siste året har skolen vært med i et opplæringsprogram arrangert av Østfold fylkeskommune. Vi har fått gode kunnskaper om og erfaringer med å skrive Erasmus+ søknader, og planlegger derfor søknader rundt flere internasjonaliseringsprosjekter.