Klasselunsj

I Globale Greåker ønsker vi å gi deg en sosial utfordring gjennom en  klasselunsj på tvers av klasser og utdanningsprogram

Målet vårt er at du skal invitere, treffe, snakke med og spise sammen med ukjente elever (dvs. trene på sosial kompetanse), og derved bidra til økt kontakt mellom elever og lærere på ulike avdelinger på Greåker.

  • Planlegge, invitere
  • Felles lunsj
  • Reflektere over egen innsats og sosial kompetanse
  • Evt. gjenbesøk

Klikk for stort bilde#globalegreåker #gledeilæring

Kontaktlærertime 1

Elevene får utfordringen: «dere skal invitere en klasse på lunsj om 2 uker. Dere bestemmer selv hvem dere inviterer, men det må være en klasse fra et annet utdanningsprogram. Det skal være flest ukjente elever.»

Lærer presenterer begrunnelsen for utfordringen: hva skal vi med sosial kompetanse? Hva kan du godt hvis du er sosialt kompetent?

Elevene brainstormer hvilken klasse de vil invitere, lærer styrer/samler forslag på tavla. Avstemning. Lærer koordinerer med kontaktlærer fra den andre klassen.

Elevene drøfter og velger ansvarsområde. Hva skal vi spise, når, hvordan skal vi sitte osv.

Kontaktlærertime 2

Elevene jobber i grupper med forberedelser.

Lunsjen: Elevene har ansvaret for gjennomføringen. Lærerne går foran med et godt eksempel og sosialiserer med lærere og elever, bidrar til lett og hyggelig stemning.

Kontaktlærertime 3: Refleksjon

Tankeskrive om din egen rolle under lunsjen. Du skal ikke levere eller måtte lese opp det du skriver – det er kun for deg. Vær helt ærlig med deg selv.

1 ) Hvordan opplevde du lunsjen?

2a) Hva gjorde du for å bidra? Hvilken rolle tok du?

2b) Gi deg selv en karakter (1-6) for din egen innsats før/under lunsjen (dvs. på din egen sosiale kompetanse)

«Sosial kompetanse er et sett av ferdigheter, kunnskaper og holdninger som vi trenger for å mestre ulike sosiale miljøer.»

3 a) Hva lærte du om din egen sosiale kompetanse?

3 b) Hva syns du var utfordrende? Hvilken egenskap skulle du ønske at du hadde? Hvordan kan du skaffe deg denne egenskapen?

3 c) Hva var din styrke? Hvilken egenskap hos deg var nyttig? Hvordan kan denne bli enda bedre?

4 Vi skal gjenta dette. Hva vil du gjøre annerledes? Hva vil du gjenta?

 

#globalegreåker #gledeilæring

Kontakt

Nina Elisabeth Nilsen
E-post
Telefon 69 10 20 88
Mobil 908 77 718